Zoek
Sluit dit zoekvak.

Adverteren

Maandelijkse bijdrage zorg gedaald

Maandelijkse bijdrage zorg gedaald

De laatste jaren zijn er iets meer mensen die meerdere eigen bijdragen voor zorg betalen in vergelijking met voorgaande jaren. Het gaat om eigen bijdragen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2016 betaalde tien procent van de mensen in Nederland meer dan één […]