Search
Close this search box.

Adverteren

Home > Artikelen > Dossiers > Innovatie en onderzoek > Krachtige MRI-scan veilig voor pasgeboren baby’s

Krachtige MRI-scan veilig voor pasgeboren baby’s

Delen

Schade aan de hersenen, bijvoorbeeld door zuurstoftekort bij de geboorte, wordt vaak ontdekt met een MRI-scanner. Hiervoor gebruiken ziekenhuizen wereldwijd een scanner met een relatief lage sterkte. Maar hoe sterker de scanner, hoe meer artsen kunnen zien op de beelden. Onderzoek toon aan een krachtiger scanner geen verschil in veiligheid vertoont.

Maatschappelijke waarde

Baby’s die te vroeg geboren zijn of die een gecompliceerde geboorte hebben gehad, overleven dit steeds vaker. De helft van deze kinderen heeft wel te maken met problemen bij het opgroeien, zowel fysiek als mentaal. Problemen met hun gezondheid, mentale welbevinden en ontwikkeling, bijvoorbeeld met taal, leren, emotionele regulatie, sociaal functioneren of gedrag. Op basis van onderzoek kunnen artsen in Utrecht eerdere en betere behandelingen aanbieden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Onderzoek

Onderzoeker Inge van Ooijen en arts-onderzoeker Kim Annink onderzochten of de krachtigere MRI van het UMC Utrecht ook veilig is voor pasgeboren baby’s. Zij volgden twintig baby’s die een standaard MRI-scan en een krachtigere MRI-scan kregen. Zij onderzochten het comfort, de hartslag, zuurstof in het bloed, de ademhaling en de temperatuur van de baby’s. Daarbij zagen zij geen verschil in veiligheid bij de krachtigere MRI.

De onderzoekers verwachten dat er bij het gebruik van de krachtige MRI-scanner meer en duidelijker informatie naar boven gehaald kan worden. Die informatie kan meer inzicht geven in de ontwikkeling van de baby.

Ouders

Voor de ouders is het heel waardevol om na een vroeggeboren baby of een baby met een moeilijke start een realistisch beeld te krijgen van de mogelijke effecten op de ontwikkeling van de hersenen. De neurologische ontwikkeling kan beter worden ingeschat met de krachtige ‘7 Tesla MRI-scanner’, omdat die scanner betere beelden geeft van bloedvaten en kleine hersenafwijkingen. Met deze informatie kunnen de ouders, verzorgers en artsen daar in de toekomst tijdig en adequaat op inspelen.

Vervolgstap

Nu de veiligheid van de 7 Tesla MRI-scan is onderzocht en aangetoond, is er een vervolgstudie gestart. De volgende stap is om 45 extreem prematuur geboren baby’s te onderzoeken met de krachtige 7 Tesla MRI-scan. Daarnaast zullen er ook 5 gezonde baby’s aan het onderzoek deelnemen. Dit onderzoek onder leiding van Evita Wiegers, Jannie Wijnen en Manon Benders is een grote stap in de richting van gedetailleerd onderzoek naar hersenontwikkeling en hersenschade bij pasgeboren baby’s. 

Bron: umcutrecht.nl

Delen